Các bé kể về gia đình qua tranh : Mô tả về ngoại hình, tính cách của các thành viên trong gia đình.

Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ và diễn đạt của bé.

gd gd1 gd2

gd3 gd4 gd5