Lấy quả banh, đi vào vòng tròn và đến bỏ vào rỗ theo cô giáo hướng dẫn nhé…

bobanh1

bobanh  bobanh2 bobanh3 bobanh4 bobanh5 bobanh6