LỄ RA TRƯỜNG VÀ TỔNG KẾT

Năm học 2016-2017

IMG_6533

 

 

 

phuhuynh 11 10 9 8  5 4 3 2 1   IMG_6555 IMG_6719 IMG_6729 IMG_6734

Năm học 2017-2018

IMG_6039IMG_6040IMG_6038

Năm học 2018-2019

IMG_0025

IMG_0024