Tiếng Anh học với Người Bản xứ giúp bé nhận biết và quen với giọng bản xứ và các hành vi diễn đạt, giao tiếp với người nước ngoài trở nên quen thuộc.