Bống Bống Bang Bang

Tác giả : Only C

Các động tác thực hiện: Thẳng cánh tay, Gập người và xoay vòng hông, chân…

bb1 bb2 bb3 bb4 bongbongbangbang