MN SAO VÀNG TỔ CHỨC TRẠI HÈ TẠI FAMILY GARDEN

MN SAO VÀNG TỔ CHỨC TRẠI HÈ TẠI FAMILY GARDEN

Để các bé có những trãi nghiệm thực tế ở môi trường bên ngoài MN SAO VÀNG kết hợp với Du Lịch Quốc Tế tổ chức chương trường dã ngoại 01 ngày cho các bé tại nông trang xanh thông dã kết hợp với các trò chơi hiện đại tại Family Garden. Các bé đã có 01 ngày trãi nghiệm...