Biểu đồ sức khỏe bé

MN Sao Vàng thực hiện việc cân, đo cho tất cả các bạn nhỏ ở trường vào mỗi đầu tháng. Quý phụ huynh có thể cập nhật với Cô giáo chủ nhiệm của từng lớp.

Biểu đồ sức khỏe bé Trai

Biểu đồ sức khỏe bé Gái