Bài thu hoạch bằng hình ảnh 

Trương trình dã ngoại ” Nông Trang Xanh – Green Noen” 

Ngày 13.4.2017

MN SAO VÀNG

Tìm hiểu kỹ thuật trồng nấm nhé!!!

trongnam

kythuattrongnam

trongnam2

trongnam1

Phôi nấm ở đây!!!

kttn

Toàn cảnh nhà nấm 

nhanam

Thu hoạch nấm nào…

hainam

hainam1Uống sữa bò tươi nguyên chất…

us3

us1

us

uongsua ug2

Bò thích ăn cỏ…

boanco

boan