Dạy trẻ kỹ năng quan sát

Làm thế nào để dạy trẻ kỹ năng quan sát? Quan sát là hoạt động tri giác có ý thức, có kế hoạch và bền lâu, là hình thái cấp cao về tri giác, không chỉ là cơ sở nâng cao trí lực cho trẻ mà còn là con đường quan trọng nâng cao năng lực học tập nói chung.  1/ Phụ huynh...

Học tập nguyên tắc ‘Người Nhật’ dạy bé con

6 qui tắc nuôi con của người Nhật khiến thế giới ngưỡng mộ  Vẫn rằng biết trong một nền giáo dục của mỗi một miền văn hóa khác nhau, cách giáo dục con cái nào cũng có thể có những điểm tốt và những điểm xấu, những điểm có thể áp dụng cho một đất nước này mà lại không...