Tiết học :

Phương tiện giao thông đường bộ thông dụng nhất Xe đạp và xe máy.

Bé hoàn thành việc:-

+ Tập nhìn

+ Nhận ra

x2

xm

xm1

x5

+ Phân biệt

+ Phát âm

x6

x7