Tiết học : Tạo hình – Tô màu sáp : Mây và mưa

Bé nhận biết màu sắc đám mây và liên kết với mưa.

Giúp bé tư thế cầm bút màu sáp và phạm vi tô màu.

maymua

mm mm1

Con đã hoàn thành rồi !!!

mmm