Dần quen với người nước ngoài, bé tham gia lên lớp cùng thầy bản xứ và cô giáo trợ giảng việt nam.

Cùng tham gia trò chơi, kiến thức vừa học được tiếp thu tốt nhất…

e3

e e1  e4