Thương chúc con nhiều sức khỏe và ngoan ngoãn.

MN Sao Vàng

Việt Cường vui sinh nhật cùng Mẹ, Cô Giáo và các bạn….

vc

vc1
vc3

vc4

Bạn Xuân Mai tặng Việt Cường bài hát ‘Happy Birthday”

vc5

Vĩnh Khang, Bửu Khang, Thu Hà tặng bạn Việt Cường bài hát ” Bà ơi bà”

vc6

Anh Quý và Đức Minh tặng Việt Cường bài ‘ Hai con thằng lằng con”

vc7

Việt Hùng ‘solo’ tặng Việt Cường bài ” Ba thương con”

vc8

vc9