Lớp mẫu giáo (Nhóm 4 tuổi – 5 tuổi )

Trẻ ở độ tuổi này có nhu cầu giao lưu, trò chuyện nhiều hơn và cũng đã biết chia sẻ đồ chơi với bạn, rủ bạn cùng chơi. Do đó, giáo viên lớp này hướng trẻ đến những hoạt động vui chơi, học tập theo nhóm và thông qua đó giáo dục trẻ các kỹ năng về nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ và tình cảm xã hội.

Giáo viên lớp mẫu giáo cũng tạo nhiều cơ hội cho trẻ tham gia khám phá thế giới xung quanh thông qua các thí nghiệm khoa học nhỏ như: “Phân biệt vật nổi, vật chìm”, “Sự bay hơi của nước”, .. Các hoạt động nghệ thuật như vẽ, khảm tranh, cắt dán, nặn đất sét, .. và các bài tập ngôn ngữ, giao tiếp khác cũng giúp các bé phát triển rất nhanh khả năng tư duy, sáng tạo, và trình bày suy nghĩ của bản thân.