Dạy trẻ kỹ năng quan sát

Làm thế nào để dạy trẻ kỹ năng quan sát? Quan sát là hoạt động tri giác có ý thức, có kế hoạch và bền lâu, là hình thái cấp cao về tri giác, không...

Posted